Curas - centrum voor professionele vaardigheden

Centrum voor professionele vaardigheden

Werken met mensen vraagt inzicht in emoties. Inzicht in de emoties bij uzelf en bij de ander. Emoties kunnen verstorende én versterkende rollen spelen in de processen binnen uw praktijkvoering.

Wij bieden trainingen aan die direct aansluiten op deze praktijk. Waardoor u:

 • moeilijke gesprekken met anderen kunt leiden;
 • samenwerkingsrelaties verbetert;
 • emoties bij de ander benut;
 • ontspanning in werkrelaties bevordert en daarmee emotionele belasting vermindert.

Hierdoor benut u uzelf en het potentieel in uw omgeving. U voorkomt agressie en diep verstoorde werkrelaties. U benut uw capaciteiten en bespaart kosten door ziekteverzuim of (juridische) conflicten.

Trainingen worden uitsluitend gegeven door vanuit de overheid geregistreerde psychologen en psychiaters met jarenlange ervaring op het gebied van gespreksvoering.

Wij werken voor de volgende sectoren:

 • Zakelijke dienstverlening
  • Gesprekstechnieken voor Human Resource Management;
  • Agressie-reducerende gesprekstechnieken voor medewerkers met een baliefunctie.
  • Inzichtmodel
  • Empathietraining
 • Gezondheidszorg
  • Gespreksvaardigheden voor verplegende zorgverlening;
  • Gespreksvaardigheden voor curatieve zorg bij diagnostiek en nazorg;
  • Motiverende gespreksvoering voor zorgverleners in de eerstelijnszorg;
  • Gedragtrainingen voor patiënten die deelnemen aan zorgprogramma’s.
 • Onderwijs
  • Oudergesprekken voor onderwijzend personeel op basisonderwijs en middelbare school;
  • Burn-out preventie door vergroten van mentale weerbaarheid.

Contact

U kunt een mail sturen naar info@curas.nl
Medisch Centrum Dorp
Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
030-6374726